ASR Vermogen bij Overlijden

Als u overlijdt, lopen veel kosten gewoon door. Zoals de kosten met betrekking tot uw hypotheek, uw auto of de studiekosten van uw kinderen. Als u overlijdt, keert de verzekering eenmalig een bedrag uit. Dit bedrag bepaalt u zelf.

ASR Vermogen bij Overlijden is een overlijdensrisicoverzekering die financiële bescherming biedt voor uw partner en/of kinderen.


De nieuwe overlijdensrisicoverzekering heeft wel een aantal (opvallende) kenmerken en bijkomende kosten:

* Jaarlijkse kosten aan ASR naast de premie 50

Tussentijds ASR Vermogen bij Overlijden veranderen?

Uw financiële situatie en persoonlijke wensen kunnen tijdens de looptijd veranderen. Daarom kunt u tussentijds altijd:

* Begunstigde en/of verzekeringnemer(s) veranderen (kosten 50)
* De verzekering verpanden (dat wil zeggen dat ASR het uit te betalen bedrag direct betaalt aan de pandhouder/hypotheekverstrekker)
* Het verzekerde bedrag verhogen of verlagen (beide kosten 100)
* De verzekering stopzetten (kosten 100)

De verzekerden, de premietermijn en de looptijd van de verzekering kunnen niet tussentijds veranderd worden.

Variant risicopremie ASR Vermogen bij Overlijden

* U kiest tussen een gelijkblijvende risicopremie of een periodieke, jaarlijks vastgestelde, risicopremie
* Premie altijd provisievrij; u betaalt de kosten voor afsluiten rechtstreeks aan de bemiddelaar/adviseur
* Geen premiegarantie tijdens looptijd (en-bloc)

Lees hier de productkaart.

Vraag een vrijblijvend premievergelijk overlijdensrisicoverzekeringen (orv) van alle risicoverzekeringen, ook netto orv's.