Overlijdensrisico en werkloosheid i.c.m. risicoverzekering

Veel mensen hebben via hun werkgever een goede pensioenregeling. Een dergelijke pensioenpolis bevat veelal ook een overlijdensrisicodekking ten behoeve van de nabestaanden. Waar men vaak niet bij stil staat is dat, in het geval van werkloosheid, de ex-werkgever geen premie meer afdraagt ten behoeve van deze polis. Er wordt geen overlijdensrisicopremie meer afgedragen en bij overlijden is vaak geen of te weinig dekking.

Het is verstandig om na te denken over overlijdensrisico bij werkloosheid, ook al is de werkloosheid van tijdelijke aard. Informeer daarom gerust naar de goedkoopste overlijdensrisicoverzekeringen in Nederland.

In het geval van tijdelijke werkloosheid is dit product ook nog eens heel gemakkelijk op te zeggen (bij maandpremie kan meestal elke maand worden opgezegd en bij jaarpremie elk jaar).

terug naar Tips oversluiten ORV
Premievergelijk beste en goedkoopste overlijdensrisicoverzekeringen (orv)