Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering

Bij een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering verzekert u een kapitaal dat per jaar met een gelijkblijvend bedrag afneemt.

Een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering is geschikt voor mensen die zich tegen aflopende risico's willen verzekeren. Bijvoorbeeld als u daarnaast vermogen opbouwt, of spaart middels een verzekeringsuitkering voor de hypotheek aflossing of inkomstenterugval na het overlijden van een partner.

Bij een lineair dalende verzekering wordt dus in de verzekerde periode, het uit te keren bedrag steeds lager. De premie wordt hierop berekend. U betaalt meestal de looptijd minus 5 jaar aan premies.

U betaalt verhoudingsgewijs dus minder premie dan bij een Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering of een Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering.

Meestal betaalt u de laatste 5 jaren geen premie meer.

Bekijk ook:

Lineair stijgende risicodekking
Jaarlijks stijgende overlijdensrisicodekking

Meer weten over lineair dalende overlijdensrisicoverzekeringen? Gebruik het contactformulier of vraag een gratis premie vergelijk .