Eenjarige risicoverzekering

Deze variant op overlijdensrisicoverzekeringen is vooral zinvol als de noodzakelijke termijn van de dekking kort of onzeker is. Stel, u heeft bijvoorbeeld een jaar wachttijd voordat u mag deelnemen aan de pensioenregeling van uw werkgever. Mocht u nu tussentijds overlijden, dan heeft uw partner geen recht op een nabestaandenpensioen. De eenjarige overlijdensrisicoverzekering kan dit probleem opvangen.

De eenjarige overlijdensrisicoverzekering heeft een relatief lage premie in de eerste jaren en een hogere premie in de laatste jaren. De gemiddelde premie zal in veel gevallen over een langere periode hoger uitvallen.

Wel heeft u het voordeel van flexibiliteit in de duur van de dekking. Zo kunt u deze verzekering prima gebruiken als aanvullende risicoverzekering. LET OP: niet alle verzekeraars bieden de eenjarige risicoverzekering aan.

Andere verzekeringsvormen:
Annuitair dalend
Gelijkblijvend
Lineair dalend