Execution only - geen voorafgaand advies

Via onze website kunt u overlijdensrisicoverzekeringen berekenen, afsluiten en of premievergelijkingen laten maken voor risicoverzekeringen. Het premievergelijk is geen advies, slechts een uitwerking op basis van hetgeen u aangeeft.

In onze premievergelijkingen van tonen wij u de premie op basis van de door u aangeleverde gegevens.

Geen voorafgaand advies (execution only)
Bij het afsluiten van de verzekering op basis van de berekening, het vergelijk of de uitgebrachte offerte zonder voorafgaand advies, ontvangt u van ons een te ondertekenen formulier hiervoor. In de Wet op het financieel toezicht (Wft) wordt de inhoud hiervan aangeduid als 'Geen voorafgaand advies (execution only)'. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade als later mocht blijken dat de af te sluiten verzekering niet aansluit bij uw persoonlijke situatie (of die van andere belanghebbenden bij de verzekering). Ook kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als achteraf blijkt dat er betere alternatieven mogelijk waren, aangezien wij hieromtrent niet hebben kunnen adviseren. De Wet op het financieel toezicht verplicht ons om consumenten er expliciet op te wijzen wanneer advisering geen onderdeel uitmaakt van de dienstverlening. In het geval van ‘Geen voorafgaand advies (execution only)’ blijft de dienstverlening beperkt tot bemiddeling en serviceverlening bij de totstandkoming van de door de consument zelf geselecteerde verzekering.

U kunt onze dienstenwijzer downloaden.

Mocht u hetzij via telefoon, online, per post of via onze website een verzekering afsluiten, dan is er geen sprake van advies. De wetgever kent hiervoor dus de term 'execution only' (AFM Execution only).

Wanneer u advies wilt, vraagt u hier dan alstublieft expliciet om. Wij helpen u graag.

Hebt u vragen, twijfels over de risicodekking, voorwaarden of andere zaken, aarzel niet en neem contact met ons op. Wij kunnen u helpen met het bekijken van de verzekeringsopties voor u, u bepaalt zelf voor welke mogelijkheid u kiest. Wij voeren slechts uw opdracht uit. U beoordeelt dus zelf en u beslist zelf. U beheert zelfstandig uw verzekeringen en neemt zélf de beslissingen. FACN, haar initiatieven waaronder Goedkoopste Overlijdensrisicoverzekering, haar directeuren, eigenaren en of werknemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die u u mocht ondervinden door de door u gemaakte zelfstandige keuzes bij het afsluiten van een verzekering zonder advies.

Wilt u meer informatie? Bel 0577 - 408 000 of gebruik het contactformulier .