Centraal Beheer overlijdensrisicoverzekering

Centraal Beheer verzorgt niet alleen levensverzekeringen, maar ook pensioen-, en schadeverzekeringen en levert financiële diensten aan particulieren, werknemers en bedrijven.

Centraal Beheer Achmea is een zogenoemde direct writer. Dat wil zeggen dat de producten en diensten rechtstreeks aan de klant verkocht worden, zonder tussenkomst van tussenpersonen.

U kunt de overlijdensrisicoverzekering rechtstreek afsluiten bij Centraal Beheer.
* offerte via Centraal Beheer
* afsluiten via Centraal Beheer

De overlijdensrisicoverzekering (orv) van Centraal Beheer | Achmea in het kort
* verzekeringsnemer bepaalt zelf het te verzekeren bedrag, de looptijd alsook de premie.
* verzekerde bedrag kan middels drie varianten worden bepaald.
* gelijkblijvend, lineair dalend, annuitair dalend
* risicoverzekering kent een flexibele looptijd.
* geen vaste contractsduur.
* premievaststelling CB o.b.v. leeftijd, de looptijd van de verzekering, verzekerde bedrag en het geslacht.
* mogelijkheid om de premie gehele looptijd van de verzekering gelijk te houden of elke 5 jaar opnieuw vast te stellen.
* gratis ongevallendekking: vanaf de ontvangst van het aanvraagformulier tot aan de acceptatie is men verzekerd bij overlijden door ongeval voor een maximum van 160.000,-.
* na acceptatie heeft u nog 30 dagen bedenktermijn.
* rechtstreeks offerte en afsluiten via Centraal Beheer


Vraag een vrijblijvend premievergelijk overlijdensrisicoverzekeringen (orv) van alle risicoverzekeringen, ook netto orv's zonder provisie in de premie mogelijk.