ABNAmro overlijdensrisicoverzekering (ORV)

abn

De ABN AMRO Risicoverzekering keert na overlijden het door u verzekerde bedrag uit aan uw partner of andere nabestaanden, zodat zij goed verzorgd achterblijven.

Waarom is een ABN Amro Risicoverzekering mogelijk belangrijk voor u?
* Om (een deel van) de hypotheek af te lossen zodat uw partner in het huis kan blijven wonen
* Om een krediet af te lossen en uw nabestaanden niet met een schuld achter te laten
* Om uw kinderen ook na uw overlijden nog te kunnen laten studeren
* Om het wegvallen van inkomen op te vangen.

Kenmerken ABNAmro overlijdensrisicoverzekering (ORV):

* Verzekerde bedragen minimaal 5.000,-.
* U kunt deze verzekering afsluiten als u tussen de 17 en 66 jaar bent.
* Na overlijden van de verzekerde binnen de looptijd van de verzekering.
* De premie is afhankelijk van de hoogte van het verzekerd bedrag, de looptijd van de verzekering, de leeftijd, het geslacht en het rookgedrag van de verzekerde(n). De Risicoverzekering is al mogelijk vanaf 5,- per maand.
* Premiebetaling kan per maand, kwartaal, half jaar of jaar betaald worden.
* Voordelig tarief voor niet-rokers
* Als u de afgelopen 24 maanden niet gerookt hebt, profiteert u van het voordelige niet-rokerstarief.
* Geschikt als risicoverzekering voor Luchtvaartpersoneel


Optierecht ABNAmro overlijdensrisicoverzekering
Het verzekerde bedrag kan elk verzekeringsjaar verhoogd worden met maximaal 15%, zonder medische waarborgen, tenzij het een verzekering betreft met een dalend verzekerd kapitaal.

Arbeidsongeschiktheid ABNAmro overlijdensrisicoverzekering

Vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid is mogelijk indien u dit meeverzekert.

Fiscale informatie ABNAmro overlijdensrisicoverzekering
De premie van deze verzekering is niet fiscaal aftrekbaar. De uitkering bij overlijden is niet belast in box 1 maar telt wel mee als vermogen in box 3.

Op dit product zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

productwijzer ABNAmro risicoverzekering
clausuleblad Terrorisme ABNAmro risicoverzekering
aanvullende voorwaarden ABNAmro risicoverzekering
voorwaarden ABNAmro risicoverzekering