Hoe wordt de premie van een overlijdensrisicoverzekering berekend?

Het berekenen van de premie bij een overlijdensrisicoverzekering (orv) hangt af van:

* sterftekans (sterftabellen)
* intrest (het rendement dat de verzekeraar maakt op de ingelegde premies)
* de kosten en winstmarge van de verzekeraar


De verzekeraar kijkt bij het bepalen van het risico, en dus de van een overlijdensrisicoverzekering naar de historische sterftetabellen. Hierbij geldt het principe dat de risicopremie hoger wordt naarmate de kans dat de verzekerde tijdens de looptijd van de risicoverzekering komt te overlijden toeneemt. Hierbij wordt gekeken naar het verleden.

Uit gegevens uit het verleden blijkt bijvoorbeeld dat oude mensen gemiddeld eerder sterven dan jonge mensen, mannen gemiddeld korter leven dan vrouwen, dat rokers gemiddeld eerder sterven dan niet-rokers en dat mensen met overgewicht eerder sterven dan mensen zonder overgewicht.

Daarom wordt er ook bij het bepalen van de premie van de overlijdensrisicoverzekering rekening gehouden met leeftijd, geslacht, rookgedrag en gewicht. Soms ook rekening gehouden met beroep of inkomen of vermogen.

Het is dus altijd aan te raden om bij een overlijdensrisicoverzekering een goed premievergelijk te maken. Dit kan u veel premie schelen! Wij helpen u hier graag bij.