Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL

leidsche

Het doel van de Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL is om tegen zeer lage kosten een kapitaal te verzekeren voor bijvoorbeeld een nabestaandenvoorziening of de aflossing van een hypotheekschuld na een onverwacht overlijden.

Eventueel kunnen gelijktijdig en op voordelige wijze ook andere belangrijke risico’s verzekerd worden in de Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL.

Bereken direct de premie van de Leidsche XL overlijdensrisicoverzekering

Bekijk de depotopbouw en zie dat de Leidsche zeer goedkoop is.

Doelgroep Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL:
Particulieren, ondernemers en DGA´s.

Soort overlijdensrisicoverzekering:
Tijdelijke verzekering bij overlijden, naar keuze:
1. Gelijkblijvende risicoverzekering op één of twee levens.
2. Lineair dalende risicoverzekering op één of twee levens.
3. Annuïtair dalende risicoverzekering op één of twee levens.

De Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL kent een gelijkblijvende inleg in een premiedepot waaruit een leeftijdsafhankelijk risicopremie wordt onttrokken.

* Dekking op één of twee levens is af te sluiten.
* Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is niet mee te verzekeren.
* Rokers en niet-rokers tarief.
* Niet-rokers: zo’n 46% korting op de premie voor de overlijdensrisicodekking.
* Tarief is afhankelijk van geslacht en leeftijd van de verzekerde.

Premiedepot Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL:
Over het saldo in het premiedepot wordt door Leidsche verzekeringen 2% rente op jaarbasis vergoed.

Aanvullende dekkingen Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL:
* Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is niet mogelijk.
* Arbeidsongeschiktheidsrente is niet mogelijk.
* Ongevallendekking is niet mogelijk.

Duur van de verzekering Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL:
* Minimaal 5 jaar, maximaal 40 jaar.

Duur termijnbetalingen Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL:
* Voor de variant met gelijkblijvende dekking: minimaal 5 jaar.
* Bij de gelijkblijvende dekking is de duur termijnbetaling altijd gelijk aan de duur van de verzekering.
* Bij dalende varianten wordt de duur termijnbetaling standaard ingekort.
* Bij een verzekeringsduur van 15 jaar of langer is de duur termijnbetaling 5 jaar korter.
* Bij een verzekeringsduur korter dan 15 jaar geldt duur termijnbetaling is 2/3 * duur verzekering
(uitkomst afronden op gehele jaren naar beneden).
* Eenmalige betaling is niet mogelijk.

Termijnbetalingen Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL:
* Gelijkblijvende betaling in maandtermijnen.
* Minimum betaling per maand: € 3,75

Incassowijze Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL:
* Automatische incasso.
* Premie-incasso via de assurantiebemiddelaar is niet mogelijk.

Einddatum Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL:
* Maximaal gelegen op de dag waarop verzekerde nog net 80 jaar is.

Aanvangsleeftijd Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL:
* Minimaal 18 jaar, maximaal 65 jaar.

Hoogte dekkingen Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL:
* Minimum overlijdensrisicokapitaal € 1.000. Maximum overlijdensrisicokapitaal € 2.500.000.
* Neem voor hogere benodigde bedragen contact op.
* Annuïtair dalende dekkingen: maximum rentepercentage 16%.

Premiesplitsing i.v.m. successie:
* Premiesplitsing in verband met successieheffing, en/of 2 verzekeringnemers is mogelijk
* Premiesplitisng door het afgeven van een polis per verzekerde.
* Er is bij de Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL dus sprake van polissplitsing.

Tussentijds beëindiging Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL bij leven:
* Bij tussentijdse beëindiging van de overlijdensrisicoverzekering vindt uitkering plaats van de waarde van het premiedepot.
Beeindiging Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL door overlijden:
* In geval van overlijden vindt de afgesproken overlijdensuitkering plaats.

Provisie Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL:
* Doorlopende provisie, hoogte per polis vast te stellen.
* Maximaal 10% van de termijnpremie.
* 0% provisie mogelijk

En bloc-clausule Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL:
* Leidsche Verzekeringen hanteert geen en bloc-clausule

Overig:
* Optieclausule is mogelijk.
* Euthanasiedekking bij overlijden in eerste twee jaar na aanvang verzekering.
* Gratis tijdelijke ongevallen dekking mogelijk van verzekerd bedrag (maximaal € 160.000) is mogelijk.

Vraag een vrijblijvend premievergelijk overlijdensrisicoverzekeringen (orv) van alle risicoverzekeringen, ook netto orv's. Of neem contact op voor meer informatie.